TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ ÇIKARTIYOR

9 Şubat 2007 tarihinde 5578 sayılı kanun ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılmış ve ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 12.Şubat.2007 tarih 2007/2-1640 sayılı bir genelge yayımlanmıştır.

Kanunun eksikliği ve yeterli açıklamaya sahip olamamasından kaynaklı olarak hisseli arazi alım satımlarından birkaç gün gibi kısa sürede bile ciddi kaos yaratmıştır. Yanlış ve yetersiz bir düzenleme ve onu takip eden bir anda satışları durduran genelge Uzun zamandır durgunluk yaşayan sektöre, mortgage ile ivme kazandırılması beklenirken son derece olumsuz bir düzenleme yapılıyor. Bunu gerçekten anlamak mümkün değil.

Genelge Aynen şöyle ;

“5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda, 09.02.2007 tarihli ve 26429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun ile değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle, 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesi;

‘Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılır. Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabilir.

Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak yapabileceği en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsel büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir.Belirlenen küçüklüğe erişmiş tarımsal araziler miras hukuku bakımından bölünemez eşya niteliğini kazanmış olur. Tarımsal arazinin bu niteliği tapu kütüğüne şerh edilir.

Belirlenen parsel büyüklüğü; mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardan küçük olamaz.Tarım arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edilemez, bölünemez veya küçük parsellere ayrılamaz. Ancak çay,fındık,zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.

Bakanlığın uygun görüşü ile kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere tarım arazileri, belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünemez. Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerini mirasa konu olmaları ve üzerlerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu araziler ifraz edilemez, payları üçüncü şahıslara satılamaz, devredilemez veya rehnedilemez. Bu araziler hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun özgülemeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.’hükmündedir “denilmektedir.

12.Şubat.2007 tarih 2007/2-1640 nolu genelge hükümleri, Anayasamız ve Medeni Kanunda yer alan mülkiyet hükümlerine aykırılık taşıdığı gibi, İmar Kanunu ve planlamaya ilişkin yasal mevzuata da aykırılıklar söz konusudur.

Bu yaklaşım şehirlerin gelişimini, Ortaklar arası sorunların çoğalmasını, izale-i şüyu davalarını çoğalmasına sebep olacak, yatırım amaçlı arazi alanları ve yine bu tip yatırım yapmak isteyenleri mağdur edecektir.

İlgi genelge ile vasfı tarla, bağ, bahçe olarak tapu sicilinde yer alan, imar planı alanı, hatta konut alanı içerisindeki birçok taşınmazın vasfı tapu sicilinde tarla olarak geçmektedir. Hatta imar parsellerinin birçoğunun; geçmişte yapılan yanlış uygulamalar nedeni ile vasıfları tarla olarak geçmektedir. Bu nedenle vasfı tarla gözükmekte olan imar parselleri ve konut alanlarında dahi hisse satışları yasaklanmış bulunmaktadır.

Tarım amaçlı çıkarılan yasalarla ve bunlara dayalı neşredilen genelgelerle ancak birim parsel büyüklüğünden daha küçük parsel oluşturulmaması yasağı getirilebilir. Bunun ötesinde Anayasa’ da ve Medeni Kanun’ da tariflenen mülkiyet hakkının özünü zedeleyecek şekilde; pay satışının, payın mülkiyet devrinin ve rehinin engellenmesi kabul edilemez. Yine şehirlerin mücavir alan sınırları içinde arazilerin bunların dışında tutulması sağlanmalıdır.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tarımsal üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış ve bir yazı ile sakıncaları bildirilmiştir.

Yine genelgenin yaratacağı ciddi olumsuz sıkıntıların bir an önüne geçmek amacıyla DANIŞTAYA 15.Şubat.2007 tarih ve 1683 sayı ile yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmuştur.

Piyasada karmaşa yaratacak ve ciddi mağduriyetlere sebep olacak ve sektörü durağanlığa sokacak bu uygulama ya sessiz kalınmaması bir an önce yeniden gözden geçirilmelisi ve düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Kaş yapalım derken göz çıkarılmamalıdır.

H.Ali TAYLAN

 EMLAK DANIŞMANLARININ YILLARDIR ORTAK BEKLENTİSİ EMLAK DANIŞMANLIĞI YASASI
 MESLEĞİMİZİN İÇİNDEKİ MESLEKTAŞLARINA İHANETİ GÖREV EDİNEN BAZI ÇIKAR GRUPLARININ HAZIRLADIKLARI YASA TASLAĞI HAKKINDA SAYIN MİLLETVEKİLİMİZE YAZDIĞIMIZ MEKTUP
 YILLARDIR KANGREN OLAN İSKAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ
 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ AYAĞA KALKMAZ İSE HİÇ BİR SEKTÖR AYAĞA KALKAMAZ
 BU TAPU HARÇLARI ÇOK CAN YAKAR
 BAŞKANIMIZIN SAYIN BAKANLARIMIZA VE GENEL MÜDÜRÜMÜZE GÖNDERDİĞİ MEKTUP
 ANKARA ANKARA GÜZEL ANKARA
 TOKİ OLMASI GEREKENİ Mİ YAPACAK ARTIK
 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SEKTÖRE BAKIŞ
 MORTGAGE GELMEDEN SİZ KONUTUNUZU ALIN
 MESLEK MENSUPLARI YOK SAYILARAK MESLEK KANUNU ÇIKARILAMAZ
 GAYRİMENKUL PİYASASINA BAKIŞ
 ANKARA'NIN PLANLI GELİŞME SÜRECİ
 ANKARA’ DA GAYRİMENKULE BAKIŞ…
 2006'YA BAKIŞ
 BEN YASAYA KARŞI DEĞİLİM
 AYAKÇIYA AÇIK MEKTUP
 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ ÇIKARTIYOR
 GAYRİMENKUL ALMAK İÇİN İYİ BİR DÖNEM
 DÜNDEN BUGÜNE
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Meteoroloji   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     atem@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com