EMLAK SEKTÖRÜ
19.03.2007 | ODALARA KAYITLI OLMAYANLAR TAPUDA İŞLEM YAPAMAYACAK!

 

Uzun zamandır yapmış olduğumuz çalışma sonuçlandı.Bu yeni yapılan çalışma ile Emlakçılar Tapu Dairelerinde artık Oda Kimlik ve Yetki Belgeleri ile işlem yapabilecekler.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ilgili Genelgesi:
T.C

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

GENELGE 1642

2007/4
TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NE
Tapu işlemlerine ilişkin taleplerin karşılanmasında idaremizce getirilen her türlü kolaylığa rağmen,uygulamada vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün tapu dairelerindeki işlemlerini yaptırabilmek için iş takibçileri ile anlaşmayı tercih ettiği ve müdürlüklerimize aracılar vasıtasıyla başvuruda bulunduğu gözlenmektedir.
Bu durumun uygulamada zaman zaman sıkıntılara yol açtığı,iş takipçilerinden kaynaklanan sebeplerle vatandaşlarımızın yanıltılmasına ve idaremiz görevlilerinin kamuoyunda yanlış tanıtılmasına sebebiyet verildiği ,vatandaşlardan aldıkları takip ücretlerinden dolayı da zaman zaman idaremiz görevlilerinin zan altında bırakıldığı ve bu nedenle teşkilatımızın ve emlakçılık müessesesinin kötü tanıtılmasına sebebiyet verildiği müfettiş raporlarından ve basına yansıyan olaylar ile idaremiz personelinin yazılı ve sözlü beyanlarından anlaşılmaktadır.
Ayrıca,hiçbir meslek kuruluşunda ve resmi makamda kaydı olmadığı halde,emlakçı adı altındaki kişilerin yetkisiz ve sorumsuzca kayıt dışı işlem takip ettikleri ve bu şekilde kayıt dışı çalışan kişilerden gerek vatandaşlarımızın,gerek teşkilatımızın ,gerekse meslek odalarının ve ülke ekonomimizin zarar gördüğü ve rahatsızlık duyulduğu bilinmektedir.
Uygulamadaki sıkıntıların ve sorunların çözümlenmesi ve takipçilik müessesesinin disiplini ve kayıt altına alınabilmesi açısından,Tapu Sicil Müdürlüklerince gerçekleştirilecek olan akitli işlemlerde; resmi senet tanzimi öncesinde hazırlanması gereken vergi ve harçların yatırılması,işlem için gerekli olan her türlü belge ve evrakların hazırlanması ve noksanlıkların ikmal edilmesi için emlakçılar ile Tapu Sicilinde hak sahibi olan kişiler arasında Borçlar Kanununun 404/3.maddesi gereğince düzenlenecek tellaliye sözleşmesinin ve işlemler için gerekli belge ve evrakların asıllarının Emlakçı tarafından bizzat ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne ibraz edilerek ön başvuruda bulunulması ve ön başvuruda bulunmanın gerçek hak sahibi tarafından verilen yetkiye ve onun imzasına dayanarak yapıldığının tespit edilmesi halinde, emlakçıların iş takip edebilmelerine imkan sağlanması uygun görülmüştür.
Iş takibi /Tellaliye sözleşmelerinin,Tapu Sicil Müdürlüklerinde kabul edilebilmesi ve ön başvurunun dayanağı olabilmesi için,ön başvuru konusu taşınmazın ili,ilçesi,köy veya mahallesi , ada no,parsel no,bağımsız bölüm no,vasfı ve işlemin türü konularını içermesi ve işlemler için ibraz edecekleri bilgi ve belgelerden kaynaklanacak idari,mali ve cezai sorumlulukları kabul etmeleri ve bu hususun iş takip sözleşmesinde belirtilmesinde; iş takibinde bulunan emlakçının akdin yapılması aşamasına kadar ki süreçte gerekli hertürlü bilgi ve belgeleri hazırlayabilmesi için tapu işlemlerini yaptırmaya yetkili olduğunu gösteren ilgili meslek odaları ile Ticaret Odası , Esnaf ve Sanatkarlar Odası gibi yetkili Odalarca verilmiş kimlik ve yetki belgesini ibraz etmeleri ve iş takibi/Tellaliye Sözleşmesi ile Yetki belgesi Örneğini Tapu Işlem Dosyasında arşivlenmesi; akdin düzenlenmesi aşamasında istemin gerçek hak sahibi tarafından yapıldığının ve istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olduğunun saptanması halinde işlemin sonuçlandırılması (akdin tamamlanması) gerekmektedir. Bu uygulama geçici mahiyette olup ,karşılaşılan sıkıntılarla birlikte yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar geçerlidir.
Bilgilerinizi ve uygulamanın açıklandığı şekilde yönlendirilmesi hususunda bağlı birimlerin bilgilendirilmesini rica ederim.

Faruk Nafız ÖZAK
BAKAN
 
 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
İBAN NUMARALARIMIZ: AKBANK TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞUBE - İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     bilgi@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com