EMLAK SEKTÖRÜ
15.02.2007 | MESLEKTAŞLARIMIZIN ve KAMUOYUNUN DİKKATİNE

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 12.02.2007 Tarih 2007/2-1640 Nolu Genelgesine Meslek Odamız Tarafından Itiraz EdildiMeslek odamıza üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan çok sayıda gelen şikayetlerin değerlendirilmesinden, üyelerimizin ve vatandaşlarımızın 12.Şubat.2007 tarih 2007/2-1640 nolu genelge hükümleri ile mağduriyete uğradığı, mülkiyet hakkı yönünden de değerlendirildiğinde, Anayasamız ve Medeni Kanunun ilgili hükümleri açısından; Anayasamız ve Medeni Kanunda yer alan mülkiyet hükümlerine aykırılık taşıdığı gibi, Imar Kanunu ve planlamaya ilişkin yasal mevzuata da aykırılıklar söz konusudur.


Ilgi genelge ile Tapu sicilinde tarım arazisi vasıflı olarak kayıtlı olan, yani tapu sicilinde vasfı, tarla ,bağ, bahçe olarak kayıtlı olan bir çok taşınmazın gerçekte fiili durumdaki vasıfları ile sicilde kayıtlı vasıfları birbirini tutmamaktadır.Imar planı alanı içerisinde konut alanı içerisindeki bir çok taşınmazın vasfı tapu sicilinde tarla olarak geçmektedir. Hatta imar parsellerinin bir çoğunun; geçmişte yapılan yanlış uygulamalar nedeni ile vasıfları tarla olarak geçmektedir. Bu nedenle vasfı tarla gözükmekte olan imar parselleri ve konut alanlarında dahi hisse satışları yasaklanmış bulunmaktadır


Tarım amaçlı çıkarılan yasalarla ve bunlara dayalı neşredilen genelgelerle ancak birim parsel büyüklüğünden daha küçük parsel oluşturulmaması yasağı getirilebilir. Bunun ötesinde Anayasa’ da ve Medeni Kanun’ da tariflenen mülkiyet hakkının özünü zedeleyecek şekilde; pay satışının, payın mülkiyet devrinin ve rehrinin engellenmesi kabul edilemez.


Diğer taraftan tapu daireleri ile meslek mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın yaşayacağı sıkıntılar birimlerinizdeki hizmetide son derece olumsuz etkileyecek ve ciddi mağduriyetler yaşatacaktır.


Buradan hareketle genelgeye itirazımız 14.02.2007 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Gerekçeli Bir Yazı ile Sakıncalar ve Şikayetimiz Bildirilmiştir.


Yine Ilğili Genelgenin Anayasaya ve Medeni Kanuna Aykırılığından Dolayı 15.02.2007 tarihinde DANIŞTAYA Yürütmenin Durdurulması Talebi Ile Müracat Edilmiştir.20.02.2007 günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H.Ali TAYLAN Başkanlığında, Bşk Yard. A.Rıfat YETKIN, Erdoğan YILDIRIM ve Odamız Hukuk Müşaviri Sayın Av. Celal KAŞAK ve Emlak Müşavirleri Necmi INCESU, Servet CIMEN, Nurettin SAVAŞ, Metin ULUDAĞ, Şahin ADIŞANLI ve Hasan ALTINTOP’tan oluşan heyet; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Dr. Hüseyin VELIOĞLU makamında ziyaret ederek “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”ndaki hisse satışlarının durdurulması ile ilgili sorunların biran önce giderilebilmesi için görüşlerde bulunmuştur.
27 Şubat 2007 Tarihinde Oda Başkanımız Sayın H.Ali TAYLAN, Sayın Hüseyin ERGIN ve Sayın Hayri KARABIYIK ile birlikte alınan randevu çerçevesinde Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr. Vahit KIRIŞÇI ve yine Komisyon üyesi Mardin Milletvekili Sayın Selahattin DAĞ ziyaret edilmiştir.

Kendilerine Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun meydana getirdiği sakınca ve mağduriyetler arz edilmiş, çözümleri noktasında bilgi sunulmuştur.

(16 Şubat 2007 Hürriyet Ankara)
(17 Şubat 2007 Hürriyet Ankara)
Konut sektöründe bölünmüş arazi sıkıntısı
Tüm Emlakçılar Meslek Odası Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nda 9 Şubat 2007 tarihinde yapılan değişikliğin, inşaat ve konut sektöründe piyasayı ciddi anlamda etkileyip sıkıntıya sokacağını söyledi. Taylan, yasanın 8. maddesinde tarım arazilerinin küçülmesini önlemek ve tarımsal üretimin verimini artırmak amacıyla değişiklik yapıldığını anımsattı. Taylan, değişikliğin, bölünemez büyüklükteki tarım arazileri üzerinde, birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu arazilerin ifraz edilemeyeceği, payların üçüncü şahıslara satılamayacağı, devredilemeyeceği ve rehnedilemeyeceği hükmünü içerdiğini kaydetti.
Inşaat ve konut sektöründe "bölünmüş arazi" sıkıntısı
Mortgage Yasası`nın tartışıldığı dönemde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nda yapılan değişikliğin, piyasayı ciddi anlamda etkileyeceği belirtildi
Tüm Emlakçılar Meslek Odası Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, Türkiye`de hisseli niteliği olan bağ bahçe olan arazilerin büyük bölümünün Istanbul, Ankara, Izmir ve Adana gibi büyükşehirlerin çevresel gelişimine yakın yerlerinde olduğunu anlatan Taylan, ``Eğer bu nitelikte ve 20 dönümün altında olan arazinin hissesine sahipseniz buraların satışı artık mümkün olmuyor. Çünkü bu arazilerin satışları durduruldu`` dedi. Tüm Emlakçılar Meslek Odası Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, ``Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu``nda 9 Şubat 2007 tarihinde yapılan değişikliğin, inşaat ve konut sektöründe piyasayı ciddi anlamda etkileyip sıkıntıya sokacağını savundu. Taylan, yaptığı açıklamada, yasanın 8. maddesinde tarım arazilerinin küçülmesini önlemek ve tarımsal üretimin verimini artırmak amacıyla değişiklik yapıldığını anımsattı.

Hacı Ali Taylan, değişikliğin, bölünemez büyüklükteki tarım arazileri üzerinde, birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu arazilerin ifraz edilemeyeceği, payların üçüncü şahıslara satılamayacağı, devredilemeyeceği ve rehnedilemeyeceği hükmünü içerdiğini kaydetti.


Türkiye`de hisseli niteliği olan bağ bahçe olan arazilerin büyük bölümünün Istanbul, Ankara, Izmir ve Adana gibi büyükşehirlerin çevresel gelişimine yakın yerlerinde olduğunu anlatan Taylan, ``Eğer bu nitelikte ve 20 dönümün altında olan arazinin hissesine sahipseniz buraların satışı artık mümkün olmuyor. Çünkü bu arazilerin satışları durduruldu`` dedi.


Taylan, ilk etapta bu durumun ciddi bir sorun olarak görünmediğini, ancak önümüzdeki günlerde öneminin daha iyi anlaşılacağını ifade etti.


Inşaat ve konut sektöründe geçen yılın ikinci yarısından itibaren ciddi bir durgunluğa girildiğini anlatan Taylan, ``Durgunluk nedeniyle 2005 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nce Türkiye genelinde 1 milyon 362 bin satış işlemi yapılırken, geçen yıl işlem sayısı yüzde 30-35`lik bir daralmayla 1 milyon 42 bine düştü`` diye konuştu. Inşaat ve konut sektörünü canlandırması beklenen Mortgage (Tutsat) Yasası`nın tartışıldığı dönemde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nda yapılan değişikliğin, piyasayı ciddi anlamda etkileyeceğini belirten Taylan, şunları kaydetti:

``3 kişi 40 dönümlük bir arazide eşit hisseye sahip ise ve arazinin niteliği tapusunda tarla geçiyorsa, herhangi biri bir parça da olsa arazi satamayacak, ipotek veremeyecek ve teminat gösteremeyecek. Nazım Imar Planı içindeki arsalar, bu yasanın dışına çıkarılmazsa, sektörün sıkıntıya girmesinin yanında ortaklar arasında husumete de yol açacak.


Kamuoyunun gündemine henüz tam olarak gelmeyen değişikliğin önümüzdeki günlerde ciddi yansımaları olacak. Daha şimdiden sadece Ankara`da 80 kişinin satışının bozulduğunu belirledik. Yasada yapılan değişiklikteki yanlışlık bir an önce düzeltilmeli.``


YASA NE DIYOR?
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nda 9 Şubat 2007 tarihinde yapılan değişikliğe göre, mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dönüm, dikili tarım arazilerinde 5 dönüm, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dönüm altındaki araziler, miras hukuku bakımından bölünmez eşya niteliği kazanmış bulunuyor. Buna göre bu büyüklükteki araziler ifraz edilemiyor, üçüncü şahıslara satılamıyor, devredilemiyor. Yasa, Nazım Imar Planı içindeki arazileri kapsam dışında tutmadığı için, tarım arazileri sorunu, büyük şehirlerdeki inşaat ve konut sektörünü olumsuz etkiliyor. (aa)
Öte yandan Tüm Emlakçılar Meslek Odası Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nda yapılan değişikliğin, inşaat ve konut sektöründe piyasayı ciddi anlamda etkileyip sıkıntıya sokacağını söyledi. Taylan, yasanın 8. maddesinde tarım arazilerinin küçülmesini önlemek ve tarımsal üretimin verimini artırmak amacıyla değişiklik yapıldığını anımsattı. Taylan, inşaat ve konut sektörünü canlandırması beklenen Mortgage (Tutsat) Yasası`nın tartışıldığı dönemde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nda yapılan değişikliğin, piyasayı ciddi anlamda etkileyeceğini belirtti


`Toprak Koruma Kanunu, emlak piyasasını sıkıntıya sokacak`

ADANA - Tüm Emlakçılar Meslek Odası Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu"nda 9 Şubat 2007 tarihinde yapılan değişikliğin, inşaat ve konut sektöründe piyasayı ciddi anlamda etkileyip sıkıntıya sokacağını söyledi. Taylan, yasanın 8. maddesinde tarım arazilerinin küçülmesini önlemek ve tarımsal üretimin verimini artırmak amacıyla değişiklik yapıldığını anımsattı. Taylan, değişikliğin, bölünemez büyüklükteki tarım arazileri üzerinde, birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu arazilerin ifraz edilemeyeceği, payların üçüncü şahıslara satılamayacağı, devredilemeyeceği ve rehnedilemeyeceği hükmünü içerdiğini kaydetti. Yapılan değişikliğin, piyasayı ciddi anlamda etkileyeceğini belirten Taylan, "3 kişi 40 dönümlük bir arazide eşit hisseye sahip ise ve arazinin niteliği tapusunda tarla geçiyorsa, herhangi biri bir parça da olsa arazi satamayacak, ipotek veremeyecek ve teminat gösteremeyecek" dedi.
 
 
  
 


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
İBAN NUMARALARIMIZ: AKBANK TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞUBE - İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     bilgi@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com