EMLAK SEKTÖRÜ
10.11.2006 | VERGİ VE HARÇLAR 2007`DE %7.76 ZAMLANACAK

Maliye Bakanlýðýnca belirlenen yeniden deðerleme oranýna esas teþkil eden Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) üretici fiyat endeksi (ÜFE), Ekim ayý sonunda, 12 aylýk ortalamalara göre yüzde 7,76 oranýnda arttý. Bu durumda, 2006`nýn yeniden deðerleme oraný da yüzde 7,76 olarak belirlenecek.


Çeþitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarýnýn her yýl yeniden deðerleme oranýnda artmasý öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna belirli limitler içinde bu tutarlarda deðiþiklik yapma yetkisi de veriliyor.

Ancak uzun yýllardýr Bakanlar Kurulu bu yetkiyi kullanmýyor, vergi, harç ve cezalar da, her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artýrýlýyor.


Ayný politikanýn bu yýl da devam etmesi durumunda, motorlu taþýtlar vergisi, damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar ve vergi cezalarý 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yüzde 7,76 oranýnda zam görecek. Emlak vergisine tabi deðerlerdeki artýþ ise yeniden deðerleme oranýnýn yarýsý kadar, yani yüzde 3,88 oranýnda olacak.

Kaynak: http://www.dunyagazetesi.com.tr

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
İBAN NUMARALARIMIZ: AKBANK TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞUBE - İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     bilgi@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com