EMLAK SEKTÖRÜ
22.10.2006 | ŞEYH EDEBALİ`NİN VASİYETİ

ÞEYH EDEBALÝ`NÝN

OSMANLI DEVLETÝNÝN KURUCUSU ve

DAMADI OSMAN GAZÝ`YE VASÝYETÝ :Ey oðul, artýk Bey’sin!

Bundan sonra

öfke bize, uysallýk sana.

Güceniklik bize, gönül almak sana.

Suçlamak bize, katlanmak sana.

Acizlik bize, hoþ görmek sana.

Anlaþmazlýklar bize, adalet sana.

Haksýzlýk bize, baðýþlamak sana...Ey oðul, sabretmesini bil,

vaktinden önce çiçek açmaz.

Þunu da unutma;

insaný yaþat ki devlet yaþasýn.Ey oðul, iþin aðýr,

iþin çetin, gücün kula baðlý.

Allah yardýmcýn olsun...

Güçlüsün, kuvvetlisin,

akýllýsýn, kelamlýsýn!

Ama; bunlarý nerede,

nasýl kullanacaðýný bilmezsen

sabah rüzgarýnda savrulur gidersin.

Öfken ve nefsin bir olup aklýný yener.

Daima sabýrlý, sebatlý ve

iradene sahip olasýn!

Dünya, senin gözlerinin gördüðü gibi

deðildir. Bütün bilinmeyenler,

feth edilmeyenler,

görünmeyenler, ancak sen faziletli ve

ahlaklý olursan gün ýþýðýna çýkacaktýr.Ey oðul ! Ananý , ataný say !

Bereket büyüklerle beraberdir.

Ýnancýný kaybedersen ,

yeþilken çöllere dönersin.

Açýk sözlü ol ! Her sözü üstüne alma !

Gördüðünü görme ! Bildiðini bilme !

Sevildiðin yere sýk gidip gelme !Ey oðul ! Üç kiþiye acý :

Cahil arasýndaki alime ,

zenginken fakir düþene,ve

hatýrlý iken itibarýný kaybedene.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
ANKARA EMLAKÇILAR ODASI AKBANK İBAN NO: TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE SB.-- İŞ BANKASI HESAP NO: 4212-844897 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     atem@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com