EMLAK SEKTÖRÜ
25.09.2006 | EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ YASA TASARISI BAKANLAR KURULUNDA İMZAYA AÇILDI

ÜLKEMÝZE VE CAMÝAMIZA HAYILAR GETÝRSÝN ÝNÞALLAH.Hükümet sözcüsü Adalet Bakaný Sn.Çemil ÇÝÇEK Emlak Müþavirliði Kanun Tasarýsýnýn imzaya açýldýðýný bildirdi.Emlak alým satýmýnýn insan ve sosyal iliþkilerde çok önemli rolü olduðunu belirten Sn Çemil ÇÝÇEK, bu alým satým iþlerinin bugün fiilen yasal bir dayanak olmaksýzýn, emlakçýlar veya deðiþik adlar altýndaki insanlar altýndan yürütüldüðünü kaydetti


Bunlarýn bir yasal çerçeveye baðlanmasý gerektiðini belirten Çiçek, ortalama 2.5 milyon vatandaþýn alýcýyla satýcý arasýnda tapu iþlemleri bakýmýndan devletin ilgili dairelerinden hizmet aldýklarýný söyledi.

Bunlarýn bir standarda baðlanmasý ve bir yasal düzenlemeye oturtulmasý gerektiðini kaydeden Çiçek, Emlak Müþavirliði Kanun Tasarýsýnýn, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnca hazýrlanarak Bakanlar Kuruluna sunulduðunu ve imzaya açýldýðýný bildirdi

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
İBAN NUMARALARIMIZ: AKBANK TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞUBE - İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     bilgi@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com