EMLAK SEKTÖRÜ
04.08.2006 | EMLAKÇILIKLA İLGİLİ DÜZENLEMELER PANELİ

03.08.2006 tarihinde Ýstanbul Ticaret Odasýnda oturum Baþkanlýðýný Prof. Dr. Kemal ALKÝN’ýn ve Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu üyesi Sayýn Abdullah ÇINAR’ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý ,Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasý Baþkanýmýz Sn. H. Ali TAYLAN , Ýstanbul Emlakçýlar Odasý Baþkaný Sn .Sabri ATEÞ ,Ýstanbul Ticaret Odasý Meslek Komitesi Baþkaný Sn.Azmi SARIBAY, Beyoðlu Tapu Sicil Müdürü Sn.Murat OKUMUÞ’un ve Türk Standartlarý Enstitüsü kalite kampusü Bölge Müdürü Sn Fedai ÇETÝN ‘in konuþmacý olarak katýldýklarý Emlakçýlýkla ilgili düzenlemeler panelinde, Emlakçýlýkla ilgili hukuki düzenlemeler görüþülmüþtür.Bu paneldeBaþkanýmýz Sn.Hacý Ali TAYLAN konuþma yaparak meslekteki son geliþmelerle ilgili bilgi ve katýlýmcýlardan gelen sorulara yanýt vermiþtir.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
ANKARA EMLAKÇILAR ODASI AKBANK İBAN NO: TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE SB.-- İŞ BANKASI HESAP NO: 4212-844897 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     atem@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com