EMLAK SEKTÖRÜ
17.07.2006 | YABANCILARA TAŞINMAZ (MÜLK) SATIŞI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 

03.07.2003 Tarihli 4916 sayılı Kanunla 2644 Sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi yeniden düzenlenmiş ve 2644 Sayılı Tapu kanunun 36. maddesi ve 442 Sayılı Köy Kanununun 87. maddesi yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak Tapu kanununun 03.07.2003 tarihinde düzenlenen 35. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru , Anayasa Mahkemesinin 14.03.2005 tarihinde oybirliği ile kabul etmesi üzerine iptal edilmiş , iptal kararı üzerine 29.12.2005 tarihli 5442 Sayılı Yasa ile Tapu Kanunun 35. Maddesi Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlemiş ve düzenlemeye bağlı olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce 20.01.2006 tarihinde yayımlanan Genelgesi ile yasanın Tapu Sicil ve Kadastro müdürlüklerince uygulama şeklinin belirlenmesine istinaden yasal süreç tamamlanmıştır.Yeni yasal düzenlemede yabancıların Köylerde taşınmaz edinmeleri ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte köy yerlerinde yabancıların mülk edinmesini yasaklayan bir düzenleme de yapılmamıştır. Ancak ,Tapu kanununun 35. Maddesinin son şeklinde “Yabancı uyruklu gerçek kişiler karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla Türkiye de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler”şeklindeki düzenlemesi karşısında bu güne kadar Iptal edilen düzenlemeye istinaden;a- Yabancı gerçek kişilerce Köy sınırları içinde taşınmazlar üzerinde edinilen mülkiyet ve sınırlı ayni hakların

b-Yabancı şirketlerin köylerde edindiği taşınmazların

c-Yabancı Gerçek ve Ticaret Şirketlerince iktisap edilen Köylere bağlı olmayan müstakil çiftliklerin

d-Yabancı Şirketlerin karşılıklılık esası gözetilmeden edindiği ayni hakların

e-Yabancı uyruklu şirketlerin 30 hektara kadar iktisap ettiği taşınmazlarınAkibetinin ne olacağı ile ilgili soru işaretlerinin Tapu Kadastro Müdürlüğü Yabancı Işler Daire Başkanlığının, Tapu Sicil Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerine gönderdiği genelgenin uygulanması ile netlik kazanacağı ve yeni düzenlemenin uygulamadaki sıkıntıları şimdiden sona erdirmesi umuduyla.
 
 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
ANKARA EMLAKÇILAR ODASI AKBANK İBAN NO: TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE SB.-- İŞ BANKASI HESAP NO: 4212-844897 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     atem@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com