EMLAK SEKTÖRÜ
BAŞKANIMIZIN SAYIN BAKANLARIMIZA VE TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRÜMÜZE GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Sayın Faruk Nafiz ÖZAK
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI


               Son dönemlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinde münferit bir takım şanssız olaylar yaşanmış ve buda kamuoyuna genelleme yapılarak tamamen olumsuz yönleriyle yansımıştır.
Ülkemizin son derece saygın ve en köklü kuruluşlarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerinin ve çalışanlarının olumsuz diyebileceğimiz bir yaklaşımla karşı karşıya kalması Bu kurum ile yoğun ilişki içerisinde olan bizleri de ziyadesiyle üzmektedir.
         Diğer bir taraftan; son derece önemli ve özverili bir görevi ifa eden Emlak müşavirleri bu görevleri yerine getirmeye çalışırken önemli zorluklarla karşılaştığı da kamuoyunca bilinen bir gerçektir.
Oysa Emlak Müşavirleri tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Alım Satım ,Kiralama , Danışmanlık ve Ekspertizlik işlemlerinin en önemli ayağını oluşturmakta, gayrimenkul piyasasına yön verilmesi hareket kazandırılması tüm bunların ötesinde vatandaşlarımızın doğru yönlendirilmesi ,doğru alışveriş ve işlem yapabilmesini sağlayan, vatandaşlarımızın her zaman rahatlıkla ulaşarak danışmanlık hizmeti aldıkları kurumlar olmanın yanı sıra Tapu sicil müdürlükler ininde iş yükünü önemli ölçüde hafifletmektedir.
 
Bu temel noktalardan hareketle geçtiğimiz dönemlerde: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve meslek kuruluşlarımızın temsilcileri bir araya gelerek sıkıntılar masaya yatırılmış ve çözüm önerileri geliştirilmiş ve taraflarda bu çalışmalardan büyük faydalar görmüşlerdir.
 
Bu görüşmelerin akabinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu T.C   Bayındırlık ve İskan Bakanımız Sayın Faruk Nafiz ÖZAK imzasıyla 14.03. 2007 tarih ve 1642 sayılı yazı ile bir genelge yayınlanmıştır.
Sayın Bakanımız ilgili genelgede Tapu Sicil Müdürlüklerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı gerek Tapu camiasının gerekse kayıtlı Emlak Müşavirlerinin yaşadığı mağduriyeti çok doğru bir şekilde ortaya koymuştur.
 
İlk genelgede görülen bazı eksiklikler 29.01.2008 tarihinde revize edilerek düzeltilmiş ve tam işlerlik kazanacakken 01.04.2008 tarihinde Meslek kuruluşlarımızla hiçbir istişare yapılmadan genelge yeniden değiştirilerek Meslek kuruluşlarımız üyelerinin karşısında zora düşürülmüştür.
 
 
 
Gerekçe olarak ta genelgenin amacına uygun işlemediği öne sürülmektedir. Genelgenin kısa zamanda istenilen seviyede bir çalışma ortaya koyamamasının en önemli sebebi ise bize göre Meslek Kuruluşları ile yeterince işbirliği ve istişare yapılmamasından kaynaklanmaktadır.
 
            Bir yıl gibi kısa bir sürede Genelge 3-4 defa değişikliğe uğramış bugün geldiği noktada ise ilk genelgenin amacından tamamen uzaklaşılmış, genelge son haliyle kayıtlı Emlak Müşavirlerinin ve Vatandaşlarımızın ciddi olarak mağduriyetine sebep verme noktasına gelmiştir.
 
Son genelge ile mesleki disiplinimiz açısından kazanılmış hakların ihlal edildiği , yapılan yeni düzenlemelerle meslek disiplinimize ilişkin gerçekler göz ardı edilerek mevcut revizyon metninin oluşturulduğu görülmektedir.
 
Oysa ;Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135.maddesinde tanımı yapılan ve 5362 sayılı kanun kapsamında esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları olan meslek kuruluşlarımız mevcut sıkıntıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile her zaman birlikte hareket ve istişare etmenin doğruluğu bilincindedir.
 
Sayın Bakanım ;
 
          Vatandaşlarımızın ve meslek mensuplarımızın dünyada ki örneklerine bakıldığında benzer hizmetleri en üst noktada alması hepimizin en öncelikli isteği olduğu düşüncesinden hareketle ; öncelikle “Emlak Müşavirliği Yasasının” kısa zamanda çıkarılması sıkıntı ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlayacağı aşikardır. 
 
          Bu geçiş süresinde ise hizmet kalitesinin yükseltilmesi,mağduriyetlerin yaşanmaması,vatandaşlarımıza ve meslek mensuplarımıza daha iyi şartların sağlanması na, beraberinde Tapu sicil müdürlüklerinin iş yükünün kolaylaştırılması na yönelik öneri ve düşüncelerimiz ise şöyledir ;
 
-Tapu sicil müdürlüklerinde uygun bir bölümler oluşturularak burada vatandaşımızın ve meslek mensuplarımızın sağlıklı ve güvenlikli bir biçimde bekleme sürelerini geçirmelerini sağlamak, para sayma,fotokopi,faks,Internet vb işlemlerini ücretsiz olarak almalarını sağlamanın yanında yine ücretsiz ikram hizmeti sunulabilir (Meslek kuruluşlarımız tarafından bu hizmet yerine getirilebilir)
 
-Banko önlerinde beklemeyi kaldırmak için yapılacak bekleme salonunda bölgelerle bağlantılı ışıklı göstergeli ve çağrı sistemi oluşturulabilir
 
-Tapu sicil müdürlüklerine girişlerin ilgili Meslek kuruluşlarımızın verdikleri üye kimlik belgesi ile girişlerin sağlanması ,ileri aşamada ise akıllı kart sistemi ile turnike geçişi sağlanarak kaçakların ve önüne gelenin girmesi engellenebilir
 
-Tapu sicil müdürlük lerinde Meslek kuruluşlarımızın da katkı sağlayacağı danışma birimleri oluşturulabilir
 
-Emlak rayiç bedellerinin tespitinin Tapu sicil müdürlükleri bünyesinde ve Odalarımızla işbirliği içerisinde online olarak yapılması beraberinde gerçek değer tespitlerinin yapılmasını sağlamak adına Meslek kuruluşlarımıza ve üyelerimize yetki verilebilir
 
-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Meslek kuruluşlarımız Tapu sicil müdürlükleri çalışanları ile meslek mensuplarımızla birlikte belirli aralılıklarla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ve seminerler yapılabilir
 
TAKBİS uygulamasında olan bölgelerde satış ve ipoteğe konu olan işlemlerin birlikte yürümesini sağlamak ve işlemin birlikte gerçekleştirilmesini bir an önce sağlamanın bir çok sorunu ve sıkıntıyı ortadan kaldıracağı düşüncesiyle, Meslek Odası olarak bu hizmetlerin yerine getirilmesi için üzerimize düşecek her türlü vazife ve uygulamanın içinde olacağımızı bildirir.
 
Emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
 
  
Hacı Ali TAYLAN
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
İBAN NUMARALARIMIZ: AKBANK TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞUBE - İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     bilgi@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com