EMLAK SEKTÖRÜ
CORONA VİRÜS SÜRECİNDE ATEM’ İN ÇALIŞMALARI

1- İLK GÜNLERDE HEMEN ODA YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDIK. 

ODA PERSONELİMİZİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ VE ALINACAK TEDBİRLERİ AKABİNDE DE MESLEKTAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN KISA, ORTA VE UZUN VADEDE YAPACAKLARIMIZI TESPİT ETTİK. 

Oda personellerimiz dönüşümlü olarak bir süre hafta içi saat 10.00 – 14.00 arası   bir sürede hafta içi saat 10.00 16.00 arası çalıştı. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normal çalışma saatlerimiz hafta içi 9.00 -17.00 olarak devam etmektedir. 65 yaş üzeri üyelerimizin oda işlemleri talepleri doğrultusunda adreslerinde verilmektedir. Kamu oyuna ve üyelerimize tüm alınan kararlar , çalışmalar ve gelişmeler sosyal medya, Telefon. SMS, mail vs. gibi iletişim araçlarıyla bildirimler düzenli bir şekilde yapılmıştır. 

 

ÇALIŞMALARIMIZ    NETİCELERİNİ ALMAYA BAŞLADIK.

Sektörde her zaman öncülük yapan Ankara Emlakcılar Odamız VİRUS-19 salgının yol açtığı sıkıntılı günlerde de meslektaşlarımızın haklarının korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda salgının ilk gününden başlayarak yoğun çalışmalar yapmıştır.  Hemen Oda Yönetim ve Denetim Kurulumuz ile Ankara’daki Dernek Başkanlarımız, Bölge Başkanlarımızla olağanüstü toplanmıştır. Ankara’da yaklaşık Dört bin (4.000)  meslektaşımızla iletişim araçları ile temasa geçilmiştir. sorunlar tespit edilmiştir. Diğer il ve ilçelerdeki birçok mesleki kuruluşlarımızla da paylaşılarak tespit edilen sıkıntıların giderilmesi için çalışmalara hızla  başlanmıştır.

Tespit edilen mağduriyetlerimiz.

MESLEKTAŞLARIMIZDAN GELEN TALEPLER :

Sek törün mucbir sebep kapsamına alınması
İlan sitelerinin indirim ve artı haklar tanıması
Kira olan ofislere kira desteği sağlanması
Telefon internet vs abonelikleriyle ilgili düzenleme yapılması
Tapu işlemlerinde WEB TAPU nun Taşınmaz Ticareti Yetki Belgeli ofislerin kullanımına açılması
Halk bankasının verdiği 25.000,00 TL. kredinin emlak danışmanlarına da koşulsuz verilmesi
Esnaf Kefalet kooperatifinde kullanılan kredilerin ertelenmesi için esnaf ve sanatkarın kooperatife müracaat etmesine gerek kalmadan uzatılması
Ertelenen Bağkur, SSK pirimlerinin ve KDV stopaj gelir vergilerinin faizsiz yapılandırılması
Emlak Danışmanlarının da    KOSGEB statüsüne alınması kredilerden faydalanması
Esnafa destek paketi 
Kurumsal français şirket merkezlerinin bu süreçte aidat almaması
Tapu dairelerinde akit işlemleri yalıtılmış odalarda yapılmalı
SGK borcu olan esnafın sağlık sisteminden sınırsız yararlanması ilaç dahil.
Ticaret İl müdürlüklerinde “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi” müracaatlarında beklemede olanların bir an önce   onaylanm
Belediyelerin Rayiç Bedel Belgelerini internet üzerinden borcu yatırılarak Online sistemle   Tapu Dairelerine gönderilmesi veya E-İmzalı verilmeli
2020 yılı oda aidatlarının alınmaması.

Zaman içersinde de çalışmalarımız neticesini almaya başlamıştır.

 Bu süreç de önemli taleplerimizden biri olan   Tapu Dairelerinde WEB TAPU nun Taşınmaz Ticaret Hakkında yönetmelik kapsamında Yetki Belgesine sahip Sorumlu Emlak Danışmanlarına açılması hem meslektaşlarımız açısından hem de sağlık açısından çok önemli bir gelişmedir. Bundan Dolayı Tapu Kadastro Genel Müdürümüz Sn Zeki ATLI beyefendiye ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederiz. (Bu konu ile igili talep yazılarımız “CİMER, Bakanlık ve İlgili Kurumlara yazılarımız” kısmındadır.)

 Tabi burada En büyük sıkıntılarımızın başında gelen tamanen insan ilişkileri ile icra edilen Emlak sektörünün mucbir sebepler kapsamına alınmamasıdır. Temennimiz bu salgının bir an önce ülkemizde ve dünyada son bulmasıdır. Ancak sürecin uzaması halinde meslektaşlarımızın mağduriyetlerin bir nebze olsun giderilebilmesi için Emlak sektörünün mucbir sebepler kapsamına alınması gerekmektedir. (Bu konu ile igili talep yazılarımız“CİMER, Bakanlık ve İlgili Kurumlara yazılarımız” kısmındadır.)

Taleplerimiz den önemli olanlar ; Gayrimenkul işlemlerinde Belediyelerden alınması zorunlu olan rayiç bedel belgelerinin online tapu dairelerine gönderilmesi veya e-imzalı online alınabilmesi sağlık açısından önemli olduğu gibi   belediyelerinde iş gücünü hafifletecektir. (Bu konu ile igili talep yazılarımız“Belediyelere  yazılarımız” kısmındadır.

Belediyelerden bir önemli talebimizde Emlak ofislerinden kat maliklerinin muvaffakatının istenmesi Dünyda ve ülkemizde her sektörde olduğu gibi Emlak sektöründe de çağa uyup modern ofislerde daha güzel hizmet vermek gerektiriyor.Tabi Bu hizmeti verebilmek için de en az iki bölmeli ve müştemilatı olması lazım. sitelerin yoğunluklu olduğu bölgelerde ve bir çok yerleşim yerlerinde işyeri olmadığından meslektaşlarımız konut tipi ofislerde hizmet vermek zorundadırlar. Offis olarak Belediyeye müracaat edildiğinde muvaffakatname istemiyor. EMLAK OFİSİ olarak ruhsata müracaat edildiğinde tüm kat maliklerinden muvaffakatname isteniyor. Çoğu yerdede Tüm maliklere ulaşmak ve onlardan muvavakatname almakta mümkün olmuyor. Buda meslektaşlarımızın mağduriyetine ve hatta ilerde belki bugün Hak kazandıkları Taşınmaz Ticareti Yetki Belgelerinin iptaline kadar gidebilir. Emlak ofisleri Herhangi bir imalat, üretim. Veya etrafa zarar verici iş ve işlemler yapan ofisler değil. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi ofislere verilen ruhsatlar kapsamına alınması gerekmektedir. (Bu konu ile igili talep yazılarımız“Belediyelere  yazılarımız” kısmındadır.

Bir diğer önemli sorun Müktesep haklardan yararlanarak Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alacak olan meslektaşlarımızın Yetki Belgelerini almaları için uzatılan süresinin 31 Ağustosta sona ermesi. Sürenin Tekrar uzatılmasını tasvip etmiyoruz. Ancak Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik de yapılacak olan düzenlemenin bir an önce yapılıp yayınlanması lazım. Ticaret İl müdürlüklerinde beklemeye alınan Üniversitelerden ve Özel eğitim kurumlarından aldıkları kurs belgeleri ile müktesep haklardan yararlanacaklar ile 5 Haziran 2018 öncesi vergi kaydı olup bir fiil mesleği icra edenlerle ilgili düzenlemenin yapılarak yayınlanması gerekir ki meslektaşlarımızın hak kaybına sebebiyet verilmesin. (Bu konu ile igili talep yazılarımız“Bakanlıklara ve kurumlara  yazılarımız” kısmındadır.

Bütün çabamız ve taleplerimiz bu sıkıntılı günlerde ve daha sonrasında ki normal yaşantımızda Vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek, Mesleğimizi de hak ettiği düzeye getirmek içindir.

Ülkemizin ve Dünyanın Bir an önçe salgından kurtulmasını diler. Sağlıklıklı günler dilerim. 

Ahmet Rıfat YETKİN.

 

TESPİT EDİLEN MAGDURİYETLERİMİZİN GİDERİLMESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI DÜZENLENMİŞ VE İLGİLİ TÜM KURUM VE KURULUŞLARA GÖNDERİLMİŞTİR

 2- CİMER'E BAŞVURULARIMIZ:

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALMIŞ OLAN SORUMLU EMLAK DANIŞMANLARINA WEB TAPUNUN AÇILMASI TALEBİMİZ 26 MART 2020

 

  

               BELEDİYELERDEN RAYİÇ BEDEL BELGELERİNİN ONLİNE SİSTEMLE ALINMASI VE İŞYERİ AÇMA RUHSATLARINDA EMLAK OFİSLERİNDEN KAT MALİKLERİNİN MUVAFFAKATI İSTENMEMESİ TALEBİMİZ

 TÜM BELEDİYELERE DE YAZDIK TAKİP EDİYORUZ.

 

3- İLGİLİ BAKANLIK ve KURUMLARA YAZILAR

ANKARA EMLAKCILAR ODAMIZ ATEM ESNAF - TACİR AYIRIMI YAPMADAN 
 ATO ÜYELERİNİN DE HAKLARINI ARAMAKTADIR.

ÇEVRE VE ŞEHİRÇİLİK BAKANLIĞINA :  WEB TAPUNUN SORUMLU EMLAK DANIŞMANLARINA AÇILMASI

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA :   TELEFON, İNTERNET VE GSM  ÜCRETLERİNİN ERTELENMESİ

MALİYE BAKANLIĞINA :  ATO ÜYESİ MESLEKTAŞLARIMIZINDA   KREDİ HAKLARINDAN FAYDAL DALANMASI

AİLE ,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA :  BAĞKUR VE SSK PRİMLERİNİN ERTELENMESİ

TİCARET BAKANLIĞINA   :   1- EMLAK DANIŞMANLARIDA KOSGEB KREDİLERİNDEN FAYDALANMASI
2-   KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN EMLAK ÇALIŞANLARINADA VERİLMESİ                                      
3 -ATO ÜYESİ MESLEKTAŞLARIMIZINDA   KREDİ HAKLARINDAN FAYDAL DALANMASI
4-  ÜNİVERSİTELERDEN  VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDAN  KURS BELGESİ ALAN MESLEKTAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN YÖNETMELİĞİN TATİL EDİLMESİ

T.ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİNE :    ESNAFLARA VERİLEN KREDİLERİN ATO ÜYESİ MESLEKTAŞLARIMIZADA VERİLMESİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA :    KDV ,STOPAJ GELİR VERGİSİ ,KİRA GELİR VERGİSİ VS VERGİLERİN ERTELENMESİ

 

WEB SİTELERİNE ;  AYLIK ÜCRETLER  ALTI AY ALINMAMASI

 

TESPİT EDİLEN SORUNLARIMIZ İLE İLGİLİ ANKARADA BAŞLATTIĞIMIZ MESLEKTE BİRLİK

 

 İMZA KAMPAYASI YAZILARI

4-TÜM BELEDİYELERE  RAYİÇ BEDEL BELGELERİNİN ONLİNE VERİLMESİ  İLE İLGİLİ  ATEM'DEN  KURUM ADINA AYRICA ANKARADA’Kİ DERNEKLER ve BÖLGE BAŞKANLARIMIZLA MÜŞTEREK İMZALI TALEP YAZILARIMIZ

 

 

 

 5- WEB SAYFALARINDAN ORTAK TALEPLERİMİZ

 

.
              Dünyada ve ülkemizde yaşanılan koronavirüs salgını sağlık ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir. Dünya Sağlık Örgütü ve Hükümetimizin aldığı EVDE-KAL sloganıyla yerinde tedbirler ile birçok iş hayatının büyük bir kısmı da olumsuz etkilenmiş insan ilişkilerinin yoğun olduğu birçok işyerleri de kapatılmıştır. Tabi ki Mağduriyetlerin giderilmesi içinde tedbirler alınmaya başlanmıştır. Kurumlarda bazı işlerin aksaması hatta yapılamamsı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı ve işlerimizin yoğun olduğu hafta sonu sokağa çıkma yasakları İnsan ilişkilerinin birebir yaşandığı Emlak sektörünüde fazlasıyla etkilenmiş ve meslektaşlarımız mağdur olmuşlardır. Birçok ofiste de kapatma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

Ne kadar süreceği de belli olmayan bu sıkıntılı günlerde bir çok kurum ve kuruluşlar el birliği ile yaşanan mağduriyetleri asgariye indirme çabalarındadır. Zamanında ücretsiz ilanlar, dopingler, hediyeler vs. vererek katkılarımızla bu gün güçlü kuruluşlar haline gelen ilan siteleri de bu sıkıntılı günler de mağdur olan meslektaşlarımıza el uzatması, yardımcı olması hem insani, hem ticari ahlak gereğidir.

Sektörde Mesleki kuruluşların bir arada olduğu Meslekte Birlik Platformu #bende varım  çalışma ekibi olarak başlatılan ve ciddi sayılara ulaşan “İMZA KAMPANYA” sı ve meslektaşlarımızla yapılan görüşmelerde gelen yoğun talepler;   ciddi paralar ödedikleri web sitelerinden duyarlılık göstererek gerçekci destek olan 6 AY ÜCRETSİZ HİZMET ALMAK İSTEMEKTEDİRLER.   Bu destek sektörü bir nebze rahatlatacağı gibi web sitelerinin bu sıkıntılı günlerde iyi niyetini sergileyecektir. Buna göre taleplerimiz.

 
1) Bu süreç 01.04.2020 tarihinden itibaren başlamalıdır.

2) Bu  kampanyadan  ATO  ve Meslek Odasına  kayıtlı-Vergi kaydı bulunan meslektaşlarımız yararlandırılmalıdır.

3) 2021 tarihinden itibaren Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi şartı aranmalı ( Şartları yerine getirmeyen Emlak ofislerinin web sayfalarından faydalandırılmamalı

4) Sahibinden ilan girişlerine kota konularak şahısların Yetki belgeli Emlak ofisleri ile çalışmasına zemin hazırlanmalı

5) Web sayfaları keyfi fiyat politikası uygulamamalıdır. Yıllık üyeliklerde fiyat belirleme kriterleri TÜİK tarafından belirlenecek  yıllık ÜFE artışının ortalaması  veya yıl içinde belirlenecek asgari ücret oranından hangisi tüketicinin hak ve menfaatleri uygun ise o oranda belirlenmelidir.

6) 12 aylık paketlerdeki hangi paket kullanılmış olursa olsun haklarımızın dondurulup, 01.04.2020 tarihinden itibaren 6 ay ücretsiz üyelik kullanım hakkından tüm üyeler yararlandırılmalıdır.

7) Üyelikleri dolan meslektaşlarımızın üyelikleri yenilirken  belirlenecek ücret uygulamasında 2021 yılında zam yapılmamalı ve yeni üyelikler “ 6 ay sonra başlamalıdır.

8) Üye olmayanların bu kampanyadan yararlanabilmesi için 30.04.2020 tarihine kadar müracaat ve üye olmaları için süre verilmelidir.

9) Mevcut üye olup ödemesini peşin yapanlara üyelik sürelerini  bitiminden sonra  ilave 6 ay süre tanınmalıdır.

10) Üyelik bedelini yıllık peşin ödeyen üyeler isteklerine göre  en az 1000 TL akaryakıt fişi, veya diğer ilan kullanımı ile ilgili seçenekler sunulmalıdır.

11) Kredi kartı ile ödeme yapan üyelerin hak kaybına neden olmayacak şekilde bankalarından kredi kartı  ödemelerini dondurdukları tarihten itibaren 6 ay ücretsiz hizmet almaları sağlanmalıdır.

12) Bu arada işyerini kapatmak zorunda kalacak üyelerin hiçbir kayıt ve şart   koşulmaksızın üyeliklerinin iptal edilme hakkı tanınmalıdır.

13) Turbo-Öncelik-Doping-vs uygulamaların fırsat ve kullanım önceliklerinde adil -ölçülü fiyatlamalar yapılmalı, bu hak kullanımdan  yararlandırılan ve ödeme yapanlara ilave haklar  tanınmalıdır.

14) Önceki üyeliklerinden dolayı borcunu ödeyemeyenler hakkında başlatılan hukuki işlemler en az 6  ay ertelenmelidir. Başlatılan icra işlemleri durdurulmalıdır.

15) Bu kampanyadan her üye bir kez yararlandırılmalıdır.

16) Yeni dönem üyeliklerde peşin ödeme yapanlara en az %15 indirim uygulanmalıdır.

17) Kredi kartı  ile yapılan ödemelerde taksit tutarı en az 6 ay olmalı  ve vade farkı uygulanmamalıdır.

Yukarıda belirlenen şartlar web sayfaları tarafından “ÖZEL ŞARTNAME” olarak nitelendirilmeli. Mevcut üyelik sözleşmelerine ek olarak belirlenmeli  ve  web sayfalarının taahhüdü olmalıdır.

Web sayfaları ile yapılacak bu  anlaşma ve sağlanacak kampanya şartlarında hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.

                     “yukarıda yer alan taleplerinizin 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu m.136 ve 138’de karşılıklarının bulundu hukuken bilinmekle birlikte , sektörün birleşenlerinin bu süreci karşılıklı anlaşma ile çözmelerinin devam eden iyiniyetli ilişkilerin zedelenmemesi anlamında da herkesin menfaatine olduğunu da ifade etmek isteriz” 22.04.2020

 

MESLEK ODALARI-SİVİL TOPLUM ÖRĞÜTLERİ EL ELE..!

                  Meslekte Birlik Platformu #BENDE VARIM çalışma ekibi olarak yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde birbirimize destek olmak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmalar; umut verici gelişmeler ve sonuç odaklı çalışmalarla devam ediyor.

# BENDE VARIM çalışma ekibine yeni STK’lar katılarak gücümüze güç,sesimize ses kattılar hoş geldiler. Yalnız olmadığımızı görmek güzel, gönül birliği içinde sürdürülen bu çalışmaların güzel sonuçlarını görmek çok daha güzel.Beraber başlattığımız “İMZA KAMPANYAMIZ ” hala devam ediyor.

Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güç, yarattığımız sinerji,yakaladığımız rüzgarı doğru değerlendirmek adına web sayfalarına teklif ve taleplerimiz adı altında yeni bir çalışma ile BİR İLKE İMZA ATTIK. 

Bu çalışmalarda STK’larla el birliği gönül birliği yapan;

ATEM Başkanı-Ahmet Rıfat YETKİN,

ATO 62 Komite Başkanı -Kenan BAYRAM,

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ;

AGEM Başkanı- Cem KOÇYİĞİTOĞLU,

SEDD Başkanı –Ömer Sabri YOLAŞ,  

ETİEMDER Başkanı- Hakan AKÇAM,

EMLAK DENİZİ- Zafer KAYATURAN,

AGED Başkanı-Dursun DAĞ,

ASEMDER Başkanı-Eyüp ÇOGAY

MEMDER Başkanı-Suat KIZILIRMAK

BÖLGE TEMSİLCİLERİ;

SİNCAN-AYAŞ-YENİKENT-Cengiz EREN  

BAHÇELİ-EMEK- Olgun BİRCAN,

SIHHIYE-ULUS, Murat PEKDOĞAN,

BATIKENT-YENİMAHALLE- Gürsel MERAL,

GÖLBAŞI- Erdal ERDOĞAN,

İNCİRLİ-ETLİK- Mehmet YALÇIN,

KAHRAMANKAZAN- Fikret YENER,

KEÇİÖREN- Ali Kerem ASLAN,

PURSAKLAR-SARAY- Mahmut BENT

Emeği geçenherkese , bizleri yalnız bırakmayan gönül dostlarımız sizlere,hepinizden , hepimize gönül dolusu selamlar sevgiler.

                                                                           SAĞLIKLI GÜNLER.

NOT; Listelere de herhangi bir kural gözetilmemiştir.

 

 

6- BASINA VERİLEN DEMEÇLER

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 7-ZOOM TOPLANTILARI

 

 

 

 

 8- YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN ODAMIZIN   ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

 

 

 

 

 

 

 9- SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ

 

 25. EMLAKÇILAR VE GAYRIMENKUL DANIŞMANLIK OFISLERINDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri kapalı iş yeri özelliğinde olduğundan COVID-19 bulaşma riski açısından önlem alınması gereken yerlerdendir. İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 bulaşma riski açısından alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme afişleri (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. İş yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 25.1. İş Yerine Yönelik Önlemler » Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmelidir. » İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapılmalıdır. » İş yerinde ve emlak gösterimi sırasında personelle müşteri arasında sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmalıdır. » Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilmelidir. » İş yerine misafir alınmamalıdır. » İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmamalıdır. » Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmelidir. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalıdır.

25.2. Müşterilere Yönelik Önlemler » Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. » Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı, iş yerine misafir kabul edilmemelidir. » Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları hususunda uyarılmalıdırlar. » Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. Bu tip iş yerleri ve genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması 116 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI yeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır. » Müşteri iş yerine girdiğinde el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya ile kullanılmalıdır. » Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır. » Ödemelerde kredi kartı kullanılacaksa mümkünse temassız ödeme tercih edilmelidir. » Nakit para ödemelerinde el antiseptiği kullanılmalıdır. » Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır. » Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanları araçla müşterileri ev, dükkan göstermeye götürürken “COVID-19 Kapsamında Ticari Taksiler ve Taksi Duraklarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı rehbere göre hareket etmelidir.

25.3. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler » Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalıdır. » Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalıdır. » Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. » Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmelidir. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalıdır. » Müşteri ile 1 metre sosyal mesafe korunmalıdır. » Kalem kullanmak gerektiğinde çalışanlar ve müşteriler kendilerine ait kalemleri kullanmalıdır. » Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. » Personel temizlik yaparken eldiven kullanabilir. Eldivenli iken gereksiz herhangi bir yere dokunulmamaya çalışılmalıdır. İş bitince eldiven çıkarılıp, COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 117 el hijyeni sağlanmalıdır. » Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalıdır.

 25.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma » İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Salon tipi klimalar ve vantilatörler kullanılmamalıdır. » İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. » İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (anahtarlar, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanmalıdır.25. EMLAKÇILAR VE GAYRIMENKUL DANIŞMANLIK OFISLERINDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri kapalı iş yeri özelliğinde olduğundan COVID-19 bulaşma riski açısından önlem alınması gereken yerlerdendir. İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 bulaşma riski açısından alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme afişleri (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. İş yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 25.1. İş Yerine Yönelik Önlemler » Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmelidir. » İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapılmalıdır. » İş yerinde ve emlak gösterimi sırasında personelle müşteri arasında sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmalıdır. » Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilmelidir. » İş yerine misafir alınmamalıdır. » İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmamalıdır. » Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmelidir. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalıdır.

25.2. Müşterilere Yönelik Önlemler » Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. » Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı, iş yerine misafir kabul edilmemelidir. » Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları hususunda uyarılmalıdırlar. » Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. Bu tip iş yerleri ve genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması 116 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI yeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır. » Müşteri iş yerine girdiğinde el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya ile kullanılmalıdır. » Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır. » Ödemelerde kredi kartı kullanılacaksa mümkünse temassız ödeme tercih edilmelidir. » Nakit para ödemelerinde el antiseptiği kullanılmalıdır. » Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır. » Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanları araçla müşterileri ev, dükkan göstermeye götürürken “COVID-19 Kapsamında Ticari Taksiler ve Taksi Duraklarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı rehbere göre hareket etmelidir.

25.3. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler » Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalıdır. » Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalıdır. » Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. » Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmelidir. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalıdır. » Müşteri ile 1 metre sosyal mesafe korunmalıdır. » Kalem kullanmak gerektiğinde çalışanlar ve müşteriler kendilerine ait kalemleri kullanmalıdır. » Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. » Personel temizlik yaparken eldiven kullanabilir. Eldivenli iken gereksiz herhangi bir yere dokunulmamaya çalışılmalıdır. İş bitince eldiven çıkarılıp, COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 117 el hijyeni sağlanmalıdır. » Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalıdır.

 25.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma » İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Salon tipi klimalar ve vantilatörler kullanılmamalıdır. » İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. » İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (anahtarlar, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
İBAN NUMARALARIMIZ: AKBANK TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞUBE - İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     bilgi@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com