EMLAK SEKTÖRÜ
YÖNETMELİK İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ

SIK SORULAN SORULAR

 

       -Yeni emlak ofisi açmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor ?

        *        En az lise mezunu olması, 

*  On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 
        *  Meslek odasına kayıtlı olması,

*  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

* Meslek odası ve vergi kayıtlarında ki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması, Nacekodu  68.31.01

*Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

*  İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

      *  Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

 *En az yüz saatlik eğitim alması,

 *Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekir.

 

-Kurumsal bir firmada Emlak Danışmanı olarak çalışıyorum Vergi kaydım var  durumumuz ne olacak?

 

Emlak danışmanı olarak devam edecekseniz MYK seviye 4 belgesi , sözleşmeli sorumlu emlak danışmanı olarak devam edecekseniz MYK seviye 5 belgesi alıp yönetmelikteki şartları sağlayarak yetki belgesi alması gerekir.

-Emlak ve Emlak Yönetimi mezunuyum, bu yönetmelikte haklarım neler ?

 

- Ortaöğretimde Emlak Komisyonculuğu ( mezunları seviye 4 den muaf)

- Emlak ve Emlak yönetimi mezunları

- Önlisans,Yükseklisans Emlak ve Emlak Yönetimi

- Gayrimenkul Yönetimi

- Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi

- Gayrimenkul ve Varlık Değerleme

     - Gayrimenkul Geliştirme Kentsel Dönüşüm Planlama

Tapu Kadastro mezunları

Mesleki Yeterlilik Belgesinden  muaftır.

 

-Bu yönetmeliğin denetimini kimler yapacak ?

 

* Denetim yetkisi Bakanlığa ait Bakanlık Müfettişleri veya İl Müdürlükleri aracılığıyla kullanılacak , ayrıca Bakanlık talep ederse Yetkili idarelerde denetim yapmak zorunda. Ancak odamız ve  üyelerimizle hep birlikte tespit edilen kaçak veya yönetmeliğe aykırı iş ve işlem yapanları Bakanlık ve yetkililere bildirerek denetime katkıda bulunacağız.

 

-Oda kaydım geçmişte vardı  ama kapattım.  Yeniden açacağım ne yapmalıyım ?

 

* Oda kaydını kapatanlar önce Vergi kaydını da kapatmış oluyorlar ki dolayısıyla haklarını kaybetmiş olduklarından yeni şartlara uyarak açacaklar.

-

- Vergi dairesine 5 Haziran 2018 öncesi kayıtlıyımve kaydım devam ediyor ne yapmalıyım ?

 

- 5 Haziran 2018 öncesi vergi kaydınız varsa okul şartından muafsınız. Oda kaydınızı  yaptırıp diğer şartları da yerine getirdiğinizde yetki belgenizi alabilirsiniz. Burada vergi kaydınız bir yılı geçiyor, stajdan da muafsınız.

 

-Yeni vergi kaydı – Oda kaydı yaptım – geçmişte aldığım Kurs Belgem var 100 saatlik eğitim yerine geçecek mi?

 

- Almış olduğunuz kurs 100 saat ise geçerli, şayet 100 saatten eksik ise kalan kısmı 100 saate tamamlamanız gerekir.

 

- İlkokul mezunuyum  MYK Mesleki Yeterlilik aldım  boşuna mı aldım?

 

-MYK belgesini mesleği yapsın yapmasın ilkokul mezunu herkes alabilir. Ancak Emlak işletmesi açabilmek için veya sorumlu emlak danışmanlığı yapabilmek için Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almanız lazım. Bunun için de en az lise mezunu olmanız gerekir.

-

- 80 Saatlik eğitim belgem var ne yapmalıyım?

 

-Eksik kalan 20 saat kurs alarak 100 saate tamamlamanız gerekir.

 -Ofis açtım, Vergi Mükellefi oldum kimse ne mezunusun diye sormadı ne yapmalıyım?

 

5 Haziran 2018 den önce açılmış ve devam ediyorsa eğitim durumundan muaf.

 

- Oda kaydım 5 Haziran 2018 öncesi, kurs belgem var Yetki Belgesi müracaatımı hangi tarihe kadar yapmalıyım?

 

-En geç 31 Mart 2021 tarihine kadar müracaat etmeniz gerekiyor.

 

-Ofisim kapandı Yetki Belgem ne olacak?

 

- İptal talebinde bulunarak yekti belgesinin iptal edilmesi gerekiyor. Aksi halde ceza uygulanır.

 

-İlan sitelerine nasıl ilan verilecek?

 

- İlan sitelerine 1.1.2021 tarihinden sonra Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan Emlak işletmeleri üye olabilecek .  İlanlarda yönetmelikte yazılı bilgilere yer verilecek, asılsız ve yanlış bilgi içeren ilan verilmeyecek.

-İkinci bir emlakçıyada mal sahibi Yetki Belgesi verirse o zaman ne olacak?

 

- Sözleşme yapan emlak danışmanı söşleşmesinde bir başka emlakçının satması halinde hizmet bedeli alınır diye not düşerse hizmet bedeline hak sahibi olacak.

 

-İlan sitelerine Emlakçının kaydı olurken hangi odaya kayıtlı ise o odanın logosu kullanılacak mı ?ilanların birçoğunda ATO ve ATEM logolarının ikisi birlikte var.

 

* Evet, ilan sitelerine bu konuda yazılar yazılmıştır. İlan sahibi hangi odaya kayıtlı ise o odanın logası konulacak.

-Sorumlu Emlak Danışmanın kullanacağı Sözleşmelerde nelere dikkat edilecek ?

 

*Tüm sözleşmeler Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olacak. Gerekli tüm bilgiler tam ve eksiksiz olacak.

Sözleşmeleri nerden temin edeceğiz?

 

*Bakanlık  tek tip sözleşme üzerinde çalışma yapmaktadır. Bu süreçte de  Odamızın internet sitesinden sözleşme örneklerini  alabilirsiniz.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesine nasıl müracaat edilir?

 

ttbs.gtb.gov.tr. internet adresinden gerekli evrakları yükleyerek online müracaat edilir. Onaylanan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi yine aynı siteden online indirilir.

 

Not. Sisteme giriş yapıp Şifrelerini unutan meslektaşlarımız kendi e-Devlet’leri üzerinden sisteme ulaşabilirler.

 

-Sözleşmeli İşletme sözleşmesinde neler yer alacak nelere dikkat edilecek?

 

*Sözleşmeli işletme faaliyetinde bulunulabilmesi için işletme ile sözleşmeli işletme arasında yazılı sözleşme yapılır. Birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenen bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

 

a) İşletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

 

b) Sözleşmeli işletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası tüzel kişi veya şube olması durumunda ise tüzel kişi veya şubenin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile yetkili temsilcisinin adı, soyadı ve imzası.

 

c) Hizmet bedelinin taraflar arasında paylaşım usulü.

 

Ç) Sözleşmenin konusu ve süresi.

 

d) Tarafların hak ve yükümlülükleri ile tebligat adresleri.

 

Sözleşmeli işletme, sadece bir işletmeye sözleşmeyle bağlı olarak taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunabilir.

 

 

-Taşınmaz ticareti yetki belgesi alanlar MYK seviye 5 belgesi alacaklar mı ?

 

*Hayır, müktesep haklardan yararlanarak Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alanlar MYK  seviye 5 belgesi alması gerekmiyor.

 

 

 

- 5 Haziran 2018  öncesi  özel eğitim kurumları ve üniversitelerden kurs belgesi almış olanların  Yetki Belgesi başvuruları iptal veya beklemede olanlar neyapacak?

            

*Bu durumda olanların yetki belgeleri onaylanıyor. Sistem üzerinden kendiniz kontrol ederek yetki belgenizin çıktısını  alacaksınız. Şayet hala  onaylanmamış veya  eksik evrak vs. diyorsa belgeleri yeniden yüklemeniz gerekir.

-         Emlak ofisi en az kaç m2 olacak?

 

   *Emlak ofisi enaz 20 m2 olacak ancak ofiste çalışan her kişi için artı  5 m2 daha  eklenecek. 

- Müktesep haklardan yararlanarak Taşınmaz Ticareti Yetki Belgemi aldım. Ofisimi değiştirdiğim de belgem ne olacak ?

 

 *Ticaret il Müdürlüğüne sistem üzerinden 10 gün içersinde bildirilmesi gerekir. Yeni yeriniz en az yirmi metrekare ve her bir  çalışan içinde artı 5 m2 genişliğinde olacak.

 Sözleşmeli işletme bağlı olduğu işletmenin adresinden başka adreste faaliyet gösterebilir mi ?

 

*Hayır bağlı olduğu işletmenin adresinden başka adreste faaliyet gösteremez aksi halde sözleşmeli işletmenin yetki belgesi iptal edilir.

-İşletmenin yetki belgesi iptal edildiğinde sözleşmeli işletmelerin yetki belgeleri ne olur?

 

* İşletmenin Yetki belgesi iptal edildiğinde sözleşmeli işletmelerin yetki belgeleri de iptal edilir.

Kimler Mesleki Yeterlilik Belgesi seviye 5 kimler seviye 4 almalı?

 

* Sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

-         Kimlerden Mesleki Yeterlilik Belgesi seviye 5 veya seviye 4 aranmaz ?

 

*  Sorumlu emlak danışmanlarının, yükseköğretim kurumlarının; emlak danışmanlarının ise ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz

ilan siteleri Aynı taşınmaza ait birden fazla ilan yayınlayacak mı?

 *İlan siteleri aynı taşınmaza yönelik birden fazla işletme veya sözleşmeli işletme tarafından ilan verilmesi durumunda, o taşınmaza ilişkin yetkilendirme sözleşmesine taraf olan işletme veya sözleşmeli işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanlar yayımdan derhal kaldıracak.

-         Konutta  home ofis olarak çalışabilir miyim?

           

*  Hayır, home ofis olarak çalışamazsınız. Emlak ofisi bağımsız bölüm olmalıdır. Aynı yerde Emlak danışmanlığı işinden başka bir işte yapamazsınız.

-         Hizmet bedeli (Komisyon ücreti) azami ne kadardır?

 

* Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.

* Kiralamaya aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.

* Alım satım veya kiralamaya aracılık hizmetleri ile aynı anda bu hizmetlerle ilişkili olarak yönetmeliğin 13 üncü maddesinde  belirtilen diğer hizmetlerin de verilmesi durumunda, Yönetmeliğin 20. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince ayrı yetkilendirme sözleşmesi düzenlenmiş olsa dahi sadece bir hizmet bedeli alınabilir ve bu bedel, alım satıma aracılık hizmeti için KDV hariç yüzde dört  , kiralamaya aracılık hizmeti için ise KDV hariç bir aylık kira bedelinden fazla olamaz. 

 

-Müktesep hak sahibiyim. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgem var ilan sayfaları Mesleki Yeterlilik Belgemi  istiyor

 

*İlan sayfaları artık Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesini isteyecek. Bu konu ile ilgili yazışmalar yapılmaktadır.(Mesleki Yeterlilik Belgesini herkes alabilir. Taşınmaz Ticareti Yetki belgesini Sadece sorumlu emlak danışmanları alır.)

-          

 

Değerli Meslektaşlarım sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Başka sorularınız da varsa odamızın (0312) 231 87 20  ve 21 nolu telefonlarından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Yönetmeliğin Camiamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olasını diler, saygılarımı   sunanım.

Ahmet Rıfat YETKİN

 Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Ankara Valiliği   |   Parsel Sorgulama   | 
İBAN NUMARALARIMIZ: AKBANK TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞUBE - İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞUBE ADRES: GMK Bulvarı No:122/11 06570 Maltepe ANKARA   Tel: 90 312 231 87 20-21  90 312 230 18 89   Faks: +90 312 229 59 57     bilgi@atem.org.tr
Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-et TechnologypLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com